Home

Maksud Sejahtera

SEJAHTERA itu merujuk kepada gaya kehidupan yang lestari, melaksanakan program yang berterusan, adaptasi nilai- nilai murni dalam amalan kehidupan seharian serta mengubah sikap dan tingkahlaku manusia.

SEJAHTERA adalah perjalanan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan dengan kerjasama semua pihak untuk mencapai masyarakat yang berteraskan gaya hidup lestari.

5 Teras Sejahtera

Kesukarelawan

Tanpa semangat keinginan dan penglibatan sukarelawan, agak sukar untuk mana-mana NGO menyampaikan hasrat yang dirangka. Penglibatan sukarelawan daripada pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira usia, kaum & agama.

Kerjasama

Seluruh masyarakat perlu ada sikap kerjasama kerana tanpa penyatuan, agenda pelestarian tidak dapat dilaksana. Hanya dengan kerjasama dapat membantu ke arah yang positif. Bermula dari pembentukan pasukan sehingga menterjemah misi lestari yang dibawa

Pemerkasaan Masyarakat

Menjurus ke arah positif dalam membentuk kesedaran komuniti terhadap penjagaan alam sekitar dan pelan perancangan teliti yang perlu diatur

Perkongsian Ilmu

Melalui kempen, seminar dan bengkel yang dilaksanakan, ianya mampu untuk memberi pemahaman mendalam melalui pelaksanaan program yang holistik

Data

Penglibatan masyarakat haruslah diiktiraf dan diangkat, seterusnya menjadi kayu ukur sebagai rujukan dan panduan untuk masa akan datang

Kalendar Aktiviti Sahabat Komuniti Sejahtera 2021

Kempen #KEKALBERSIH Sejahtera Malaysia 2021

Bermula tahun 2019, RCOMM Lestari telah melancarkan program Agenda Nasional untuk Malaysia iaitu, SEJAHTERA MALAYSIA dan salah satu program dalam SEJAHTERA MALAYSIA ialah kempen KEKAL BERSIH SEJAHTERA MALAYSIA yang dilaksanakan serentak di seluruh negara bermula sekarang sehingga 19 September 2021.

Disokong Oleh


Rakan Strategik
University Kebangsaaan Malaysia

Sahabat Sejahtera
Yayasan Petronas
Yayasan Sejahtera
Yayasan Hasanah

ms_MYBahasa Melayu
Enable Notifications    OK No thanks